Ramiarstwo

Ramiarstwo

Ramiarstwo – rzemiosło polegające na wyrobie ram i oprawie obrazów, luster itp. w ramy.

Ramiarz zajmuje się wyrobem ram i oprawą obrazów, plakatów, luster oraz innych przedmiotów. Swoje usługi świadczy zarówno osobom prywatnym, jak i firmom oraz instytucjom. Wykonuje przede wszystkim prace na zamówienie.

Dawniej ramy stanowiły produkt rzemieślniczy, ale również często same w sobie były dziełem sztuki, nierzadko pełniły też swoisty element kompozycji obrazu, m.in. podkreślając różne kadry. Ramy spełniają zarówno funkcje techniczne, jak i estetyczne. Ich zadaniem jest m.in. zabezpieczenie krawędzi obrazu czy ochrona warstwy malarskiej przed uszkodzeniami. Z drugiej strony ich barwa, ornamentyka czy profil potrafią wpłynąć na odbiór dzieła.

Historia ram do obrazów na gruncie europejskim sięga czasów antycznych. W średniowieczu malarze zwykle sami tworzyli ramy do swoim obrazów bądź zamawiali je u stolarzy czy snycerzy. Kiedy tablica obrazu znajdowała się już w ramie, artysta gruntował, złocił i malował obraz razem z ramą, która stawała się jego nieodłącznym elementem. Dawniej projektantami ram nierzadko byli malarze, a ich wyrzeźbienie w drewnie przypadało najczęściej w udziale snycerzom lub ramiarzom. Zdarzało się, że ramy wykonywały również osoby o takich profesjach jak rzeźbiarstwo w kamieniu, sztukatorstwo czy repuserstwo. Z kolei ramy do obrazów miniaturowych tworzyli zwykle jubilerzy lub złotnicy. W XIX wieku oprawa obrazów za szkłem stała się bardziej popularna, wówczas zajmowali się nią szklarze oraz ramiarze.

W Polsce większość znajdujących się w muzeach ram, w które oprawione są dzieła krajowych artystów, to wyroby anonimowych rzemieślników – snycerzy, rzeźbiarzy, pozłotników bądź ramiarzy. Dodatkowo ramy często były poddawane różnym modyfikacjom – zamieniano je, przycinano, przemalowywano itp. Z dokumentów znane są nazwiska niektórych mistrzów działających w XVI, XVII i XVIII wieku. Z kolei duże firmy ramiarskie istniały w Warszawie już od XIX wieku. Po II wojnie światowej, oprócz wielu małych zakładów ramiarskich, funkcjonowała jedna duża wytwórnia ram we Wrocławiu. Obecnie osoby praktykujące ten zawód są coraz rzadziej spotykane.

„Stanisław Dąbrowski – Pozłotnictwo – Oprawa Obrazów” (VAVA pl – Warszawa na filmowo)
„Rzemieślnicy odc.2 – Zakład Art Nuvo Studio Grzegorza Degejdy” (Instytut Dizajnu w Kielcach)
„Z pracowni rzemieślnika: Zakład ramiarski – ART-Bettona” (Centrum Kultury)
„Tylko dobre: rzemiosło – Arkadiusz Szabat” (Bełchatów TV)
„Studio oprawy obrazów” (tv.fachowcy.pl)