Rakarstwo (hycelstwo)

Rakarstwo (hycelstwo) – zawód polegający na wyłapywaniu bezpańskich psów.

Rakarz, potocznie nazywany hyclem, zajmuje się przede wszystkim wyłapywaniem bezpańskich psów. Dawniej w ramach zawodowych obowiązków rakarze również zabijali schwytane zwierzęta. W Polsce zawód ten przez pewien czas był w ogóle nieobecny. W 1997 roku na gminy został nałożony obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi, co spowodowało pojawieniem się na nowo nielicznych rakarzy.

Zwyczajowo hycle cieszyli się złą sławą, o czym świadczy chociażby używanie określeń „hycel” czy „rakarz” w odniesieniu do oprawcy. Dodatkowo w mowie potocznej oba te wyrazy występują również w obraźliwym kontekście i używa się ich jako obelg.

Wyłapywanie bezpańskich psów związane jest z pewnym ryzykiem. Zwierzęta często próbują się bronić, mogą być agresywne. Współcześnie hycle przekazują psy do schronisk, gdzie ogląda je weterynarz i sprawowana jest nad nimi opieka. Niestety większość schronisk w Polsce boryka się z brakiem miejsc, a zwierzęta są w nich przetrzymywane po kilka w jednej klatce.

Zdjęcie: Wikipedia

„Hycel. Historia nietypowej pasji” (Wirtualna Polska)