Obsługa magla

Obsługa magla

Obsługa magla – zawód polegający na maglowaniu tkanin o dużej powierzchni (np. pościeli, obrusów) przy użyciu specjalnej maszyny.

Maglarz zajmuje się obsługą urządzenia maglującego. Do jego obowiązków należy wcześniejsze przygotowanie bielizny pozostawionej przez klienta, wymaglowanie jej, a następnie, po wysuszeniu, posortowaniu i złożeniu, skompletowanie oraz zapakowanie gotowych rzeczy. Na przestrzeni ostatnich lat magiel znacząco stracił na popularności, a wiele punktów zaprzestało swojej działalności.

Magiel, nazywany również maglownicą, to urządzenie służące do maglowania – metody prasowania, która wykorzystuje w tym celu system walców. Procesowi temu poddaje się po praniu przede wszystkim większe elementy bielizny, takie jak np. pościel, obrusy, ręczniki czy zasłony. Magluje się je, ponieważ ze względu na swoje duże rozmiary, ręczne prasowanie żelazkiem byłoby mało efektywne i bardzo uciążliwe. Powszechne jest używanie słowa „magiel” zarówno do maszyny, jak i do punktu świadczącego usługę maglowania (za to terminem „maglownica” określa się jedynie urządzenie).

Jeśli chodzi o mechanizm działania magla, najbardziej rozpowszechnione są dwa jego typy . Działanie pierwszego z nich polega na nawijaniu tkaniny na wałek i zgniataniu jej przez przetaczanie pomiędzy dwiema płaszczyznami. W drugim wariancie do czynienia mamy z dwoma walcami, z których jeden, wykorzystując siłę napędu, sprężyście dociska do drugiego. Materiał wkłada się pomiędzy oba walce, a dzięki obracaniu cylindra następuje jego przesuwanie i rozprasowywanie. W punktach świadczących usługę maglowania można znaleźć najczęściej duże maglownice z napędem elektrycznym i podgrzewanymi cylindrami, dzięki czemu proces przebiega szybko i efektywnie.

„Człowiek, który od 38 lat prowadzi magiel” (Pasjonaci)
„Jak wygląda praca w maglu?” (Gazeta Lubuska)
„Projekt TUTAJ: Magiel na Skarpie” (Stowarzyszenie CENTRUM B7)
„A jednak działa! Ręczny magiel mechaniczny, 1935 rok” (MuzeumLubuskie)