Obsługa centrali telefonicznej

Obsługa centrali telefonicznej

Obsługa centrali telefonicznej – profesja polegająca na łączeniu rozmowy telefonicznej dwóch abonentów.

Obsługą centrali telefonicznej zajmowały się telefonistki, których głównym zadaniem było połączenie rozmowy dwóch abonentów telefonicznych. W zawodzie tym spełniały się przede wszystkim kobiety, chociaż początkowo można było spotkać również mężczyzn. Nieodłącznym elementem pracy telefonistek była rutyna, ze względu na wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.

W 1876 roku Aleksander Graham Bell wynalazł telefon, co na zawsze zmieniło oblicze komunikacji. Dwa lata później w New Haven powstała pierwsza centrala telefoniczna, dzięki której możliwe było przeprowadzenie równocześnie dwóch rozmów telefonicznych. Następnie bardzo szybko i na masową skalę zaczęto zakładać centrale telefoniczne, co wygenerowało duże zapotrzebowanie na telefonistki. Zasada obsługi centrali telefonicznej nie zmieniała się mimo postępu technologicznego. Dzwoniący numer przekierowywano na ten, który został podany przez rozmówcę. W tym celu należało przełożyć wtyczkę dzwoniącego do odpowiedniego gniazda.

Pierwsze jednostki półautomatyczne, które wpłynęły na usprawnienie pracy telefonistek, pojawiły się dopiero pod koniec lat 70. XX wieku. Współcześnie funkcję telefonistki częściowo przejęły sekretarki, a duże centrale telefoniczne są w pełni zautomatyzowane. Jak wyglądała praca telefonistek można się dowiedzieć m.in. w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

„The Making of Information Age: Enfield Telephone Exchange” (Science Museum)
„Under London Trunk Telephone (1968)” (British Pathé)
„Centrala telefoniczna. Giżycko, 14.02.1993” (Ireneusz Bunkowski)
„Telefony – Kargowa 1998” (Aleksander Żukowski)