Krzykactwo-miejskie

Krzykactwo miejskie

Krzykactwo miejskie – dawna profesja polegająca na głośnym ogłaszaniu różnych informacji ludziom w mieście.

Zadaniem krzykacza, inaczej klikona, miejskiego było ogłaszanie różnych informacji na specjalne okazje szerszemu gronu odbiorców. Podczas wieców powtarzał on również tłumowi to, co obwieszczał przywódca. Klikon pełnił zatem funkcję, którą współcześnie spełnia sprzęt nagłaśniający. Jedynym miastem w Polsce i jednym z zaledwie kilku w Europie, w których tradycja klikona miejskiego istniała jeszcze niedawno, był Lublin. Przez ponad 29 lat funkcję tę pełnił tam Władysław Stefan Grzyb, posiadający głos o sile ponad 80 decybeli; niestety zmarł on w 2019 roku.

Zdjęcie: Wikipedia

„Zawody w Zawody, część 2 – Potęga Głosu” (Monika Meleń)