PROJEKTY

Projekt „7 spotkań, 7 historii" (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

Siedem filmów, które powstały w nawiązaniu do dokumentów związanych z dawnym rzemiosłem, realizowanych w Państwowym Muzeum Etnograficznym od końca lat 60. do końca lat 80. XX wieku. Projekt jest wynikiem „konfrontacji terenowych”, które miały miejsce w 2018 roku i zetknięcia się z bohaterami muzealnych filmów oraz ich spadkobiercami. Filmy są kontynuacją rzemieślniczych historii, retrospekcją, ale jednocześnie relacją przeszłości z teraźniejszością.

Projekt „Ginące zawody na europejskim rynku pracy"

Projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji związanych z kształceniem zawodowym młodzieży z Polski, Litwy i Niemiec popularyzującym ginące zawody i tradycyjne rzemiosło.

„Projekt Pracownie”

Strona internetowa, na której zaprezentowane są pracownie rzemieślników oraz ich historie. Celem jest zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat tradycyjnych metod produkcji.

Projekt „Pracownie ginących zawodów na Południowym Podlasiu”

Portal internetowy „Ginące zawody i rzemiosło na Podhalu zatrzymane w kadrze”

Projekt realizowany przez Podhalański Serwis Informacyjny WATRA.

Projekt „U trepiorza – portrety ginących zawodów”

Realizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Wystawa „Rzemieślnicy”

Projekt prezentujący sylwetki kieleckich rzemieślniczek i rzemieślników – różne osoby są przedstawianie w kolejnych odsłonach. Projekt realizowany przez Instytut Dizajnu w Kielcach.

Wystawa „Wśród mistrzów i partaczy”

Zrealizowana przez Muzeum Krakowa w 2015 roku.

Projekt społeczny „Mistrzowie”

Międzypokoleniowe warsztaty rzemieślnicze w formie cyklu sześciu spotkań z krakowskimi rzemieślnikami. Zrealizowany przez Warsztat Innowacji Społecznych w 2015 roku.

„Warszawscy Rzemieślnicy”

Projekt „Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy”

Cykl spotkań, pokazów i warsztatów, organizowanych przez Muzeum Warszawy.