Organizacje

Związek Rzemiosła Polskiego

(utworzona w 1933 roku najstarsza i największa ogólnopolska społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego)

Baza organizacji rzemieślniczych

(izby rzemieślnicze, spółdzielnie, cechy rzemiosł)

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów

ul. Rzeźbiarska 65A
04-620 Warszawa

Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży

Fundacja Ginące Zawody

Zarzecze 32
33-390 Łącko

Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

Muzeum Rzemiosła w Pleszewie

Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego

ul. Wąski Dunaj 10
00-256 Warszawa