Edukacja

Jedną z możliwych dróg zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie zawodów rzemieślniczych są szkoły zawodowe. W 1993 roku powstały pierwsze niepubliczne placówki, których mury opuściło ponad 14 000 absolwentów. Obecnie działa 38 szkół rzemiosła, a uczy się w nich prawie 6 000 uczniów.

Dostępne są również oferty o zabarwieniu turystycznym, które organizują warsztaty na temat ginących zawodów. Mają one charakter poznawczo-edukacyjny i są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Prezentowane podczas nich profesje często nawiązują również do lokalnego kontekstu danego regionu.

Szkoły rzemiosła

(do pobrania informator dotyczący szkół rzemiosła)

Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Warsztaty Etnograficzne „Ginące Zawody” na Kurpiach

(organizowane przez Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich)

Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdrój

Szlak Rzemiosła Małopolski

Wyjazdowa Wioska Ginących Zawodów

(Garniec Koronowo)

Wycieczka Szlakiem Ginących Zawodów Śląska Cieszyńskiego