iglarstwo

Iglarstwo

Iglarstwo – dawne rzemiosło polegające głównie na wyrobie igieł i szpilek.

Iglarz był rzemieślnikiem, który zajmował się wykonywaniem takich przedmiotów jak igły, szpilki, haftki, haczyki, kolce itp. Na gruncie polskim iglarstwo wyodrębniło się z kowalstwa w XIII wieku. Z kolei swoje własne cechy iglarze zaczęli zakładać od drugiej połowy wieku XIV, początkowo w Krakowie i Wrocławiu, a następnie m.in. w Gdańsku i we Lwowie. Zwykle jednak iglarstwo stanowiło część zbiorowych cechów metalowych. Najważniejszymi ośrodkami tego rzemiosła były Gdańsk i Kraków. Iglarstwo straciło na popularności w połowie XVIII wieku, a w wieku XIX weszło w skład przemysłu metalowego.