grzebieniarstwo

Grzebieniarstwo

Grzebieniarstwo – dawne rzemiosło polegające na wytwarzaniu grzebieni.

Grzebieniarz zajmował się wyrobem i sprzedażą grzebieni (ewentualnie też innych podobnych przedmiotów). Grzebień jest jednym z najstarszych narzędzi używanych przez ludzi. Świadczy o tym fakt, że podczas badań archeologicznych w starożytnych grobach, obok spinek czy wisiorów, znajdowane są również grzebienie. Dawniej do ich produkcji używano m.in. rogów, metalu, drewna czy kości słoniowej. Obecnie najczęściej wykorzystuje się tworzywa sztuczne.

Wśród Słowian grzebieniarstwo pojawiło się prawdopodobnie w okresie rzymskim. W średniowieczu zajmowanie się tym rzemiosłem było popularne głównie na wsiach, później również w miastach. Na gruncie polskim odrębne cechy grzebieniarzy powstały w XVI wieku w Gdańsku, Krakowie, Lwowie i Poznaniu, potem też w Toruniu. Z kolei fabryki grzebieni rogowych zostały założone w pierwszej połowie wieku XIX m.in. w Warszawie czy Lublinie. Wraz z rozwojem masowej produkcji grzebieni z tworzyw sztucznych w XX wieku rzemiosło grzebieniarstwa zaczęło zanikać.

„Krótka historia – grzebienie” (Truso Media)