Z

Zegarmistrzostwo

Zegarmistrzostwo – rzemiosło zajmujące się przede wszystkim naprawą i konserwacją zegarów i zegarków (do połowy XIX wieku również ich wytwarzaniem). Zegarmistrzowie trudnią się przede wszystkim naprawą i konserwacją zegarów i zegarków. Nadal jednak, oprócz działalności usługowej, rzemieślnicy ci zajmują się także produkcją oraz uczestniczą w projektowaniu i testowaniu nowych typów czasomierzy. Ze względu na specyfikę …

Zegarmistrzostwo Read More »

Zecerstwo

Zecerstwo – dział poligrafii obejmujący czynności prowadzące do uzyskania obrazu kolumn publikacji gotowych do druku oraz łamanie i korektę. Zecer [inaczej składacz; niem. Setzer, od setzen, czyli posadzić, usadowić, składać, stawiać] to wysoko wykwalifikowany pracownik drukarni wykonujący ręcznie lub maszynowo matryce drukarskie na potrzeby druku typograficznego. Zecer składał proste formy drukowe lub przygotowywał ich elementy …

Zecerstwo Read More »

Znachorstwo

Znachorstwo – dawna profesja polegająca na rozpoznawaniu i leczeniu różnych chorób, wykorzystująca głównie techniki medycyny ludowej oraz zioła. Znachor (czyli „ten, kto zna”) rozpoznawał i leczył przeróżne choroby, głównie na wsiach i w małych miejscowościach, a stosowane przez niego praktyki nie opierały się na naukach medycznych. Swoją wiedzę zdobywał, ucząc się od wykształconych poprzedników oraz …

Znachorstwo Read More »

Zduństwo

Zduństwo – rzemiosło zajmujące się budową i naprawą pieców. Zduni budują i naprawiają różne rodzaje pieców: pokojowe, kuchenne, chlebowe, pieco-kominki, a po 1990 roku także kominki. W średniowieczu zduństwo nie było odrębnym zawodem, a przygotowywaniem kafli i stawianiem pieców zajmowali się garncarze. Z biegiem lat piece stawały się standardowym wyposażeniem domostw, stąd garncarze (zdunowie) byli …

Zduństwo Read More »