I

Iglarstwo

Iglarstwo – dawne rzemiosło polegające głównie na wyrobie igieł i szpilek. Iglarz był rzemieślnikiem, który zajmował się wykonywaniem takich przedmiotów jak igły, szpilki, haftki, haczyki, kolce itp. Na gruncie polskim iglarstwo wyodrębniło się z kowalstwa w XIII wieku. Z kolei swoje własne cechy iglarze zaczęli zakładać od drugiej połowy wieku XIV, początkowo w Krakowie i …

Iglarstwo Read More »

Introligatorstwo

Introligatorstwo – rzemiosło należące do przemysłu poligraficznego zajmujące się wytwarzaniem opraw i oprawianiem druków (m.in. broszur, książek i czasopism), czyli wykończeniem materiałów drukowanych. Introligator [od łac. intrō, lĭgāre] zajmuje się ręcznym oprawianiem różnego rodzaju publikacji oraz zdobieniem opraw (nierzadko zabytkowych). Oprawa introligatorska polega na trwałym połączeniu kartek z okładką (rozróżnia się oprawę twardą i miękką). …

Introligatorstwo Read More »