F

Flisactwo

Flisactwo – profesja polegająca na rzecznym spławie towarów. Flisacy, nazywani również flisami, fliśnikami lub orylami, zajmowali się flisem, czyli rzecznym transportem towarów. Zwykle przewozili zboże i drewno uformowane w tratwy, a najczęściej uczęszczaną trasą był spław Wisłą do Gdańska. Dawniej w Polsce osobami trudniącymi się flisactwem byli przede wszystkim chłopi, którzy zamieszkiwali nadrzeczne wsie. Spław …

Flisactwo Read More »

Fajkarstwo

Fajkarstwo – rzemiosło polegające na wyrobie fajek. Fajkarstwo jest rzemiosłem artystycznym zajmującym się przede wszystkim produkcją fajek. Do zadań fajkarza należy samodzielne zaprojektowanie, wykonanie, konserwacja oraz naprawa fajek. Dawniej ręcznie wytwarzane fajki były w powszechnym użyciu, jednak obecnie postrzega się je raczej jako obiekt kolekcjonerski. Zawodu fajkarza można nauczyć się na drodze kształcenia rzemieślniczego bądź …

Fajkarstwo Read More »

Folusznictwo

Folusznictwo – rzemiosło produkcji sukienniczej, zajmujące się folowaniem sukna, czyli procesem mającym na celu oczyszczenie go z tłuszczów i kleju tkackiego oraz nadanie tkaninie puszystości i jej zagęszczenie. Praca folusznika polegała na zagęszczaniu (spilśnianiu) tkanin i dzianin zawierających wełnę oraz oczyszczaniu ich z tłuszczów i kleju tkackiego. Proces folowania wykonywany był w spilśniarkach (nazywanych też …

Folusznictwo Read More »